Get Your Premium Membership

UNOZODEI

Unozodeiko isu takawirirana, Unozodeiko isu takataurirana Hatina here kugara dare, Kubvira rushambanzou kusvika tohobvunza vaeni Tichizeya tigere navakuru Tigere pasi pemuhacha Dzedu njere dzichipeshana peshana Vavariro iri iyo imwe chete tisvike pakuva nowirirano Tobvepo iwe neni takatakura hana dzedu mumaoko dzichitutuma nomufaro Mufaro wowirirana, yakange yabudamo musunganoyi Asi nhasi iwe wochema Sezvonzi, wakange usipo pakagarwa dare, Sokunge wakatongwa noudzvanyiriri Kasi tose taivepo zuvaro Zvino ndobvunza iwe rwanhasi Unozodei isu takawirirana, tikapedzerana nguruve ndichafura Zvino nhasi chashanduka chinyiko? kubva paye takasangana? DATE 27/07/20

Copyright © | Year Posted 2020
Post Comments

Poetrysoup is an environment of encouragement and growth so only provide specific positive comments that indicate what you appreciate about the poem.

Please Login to post a comment

A comment has not been posted for this poem. Encourage a poet by being the first to comment.