Get Your Premium Membership

Flood Relief fund

Ham janab Zafar Khan Supari Sakhi Sahib aur Janab Khokhar Sahib kay bay had mashkoor hain kyun kay Har dil azeez zafar sahib nay selab zadgaan kay liye 100 tola sona Pure Gold aur RS 50 crore khufia toor par diye hain aur Khokhar sahib nay RS 2 arab ki raqam mutasireen kay liye muktas kar rakhi hai naiz jin logon kay ghar toot chukay pani mein beh chukay hain aisay tamam afraad kay liye Rawalpindi Islamabad mein rehaish aur khanay penay ka bandobast bhi kiya ja raha hai. 1.Jab tak DON zinda hai koi bhoka nahi maray ga.. 2.Jab tak khokhar sahib hain koi bay ghar nahi hoga.. Note.Pakistan ki tamam aisi tawaif ortain jo gurbat kay hathon tang A kar galat kaam kar rahi hain zafar sahib say rabta karain ye har orat ko begar kisi lalach aur hawas kay dus dus lakh ka check day gain takay gandagi ki daldal say bahar nikla ja sakay aur pakiza zindagi guzari ja sakay.. Lesson.Be practical and Be Positive..

Copyright © | Year Posted 2022
Post Comments

Poetrysoup is an environment of encouragement and growth so only provide specific positive comments that indicate what you appreciate about the poem.

Please Login to post a comment

A comment has not been posted for this poem. Encourage a poet by being the first to comment.