Get Your Premium Membership

Assamese poems JANTRONAR JOKHOLARE

Jantranar jokhalare

Jantraner jokhalare moi begai uthim,
Shristir rahashyak moi akuwalim.
Neuchim moi bada biginir otal parbat,
Tothapio moi jantranar jokhalare begai uthim.

Ahok ahibo diya ojoshrOO marubumi,
Moi oohim omor shroster je shristi.
Voi nai mur okonu ,
nirvoi atma je moi.

Mur hote sola Jodi aha bolu xhagar bedi
Voi nakhava aiya je prakatir niyam
Dukhar xhipare xhukh roi,
noir xhipare vumi .

Vaggya ase tumar hatot 
Likha Jodi likha xhuhatere 
Xhomoi ase likhi luwa 
Jantronar jokholare uthi juwa.

MEEZAN POETRY
19-10-2018 10:30 PM

Copyright © | Year Posted 2019
Post Comments
Please Login to post a comment

A comment has not been posted for this poem. Encourage a poet by being the first to comment.