Get Your Premium Membership

Ang Tanaman Kong Nasud

Ang tanaman kong matahum, Napuno sa mga rosas ug bulawan, Kung diin nanaghuni ug nanag-awit, Ang malipayon gawasnong kalanggaman, Ang tanaman kong puno sa kahumot, Nga nagabihag sa mga buyog, Sa pagdimdim sa matam-is niyang dugos, Kinaiyahan nga nanagduyog, Hangtud nga isa ka adlaw niana, Mga buayang gutom mitungha, Ang tanamang matahum ug inampingan, Gilampurnas ning mga tampalasan, Tanang bahandi ug bulawan, Ilang gisupsop ug gipahimuslan, Aron matughan ilang kahakog, Ang gibilin puro na lamang lawog, Hangtud karo'ng mga panahona, Sila gihapon ania ra, Sa dugay nilang pagpabilin, Kasakit ang akong gihambin, Mga buayang puno sa kahakog, Sa tanaman ko nangabusog, Sa gihapon way pagkatagbaw, Ang kahakog nagpatigbabaw, Ang katawhan misuka sa kalu-od, Ning buaya nga mga tinahud, Taas agtang sa ilang mga garbo, Bisan tataw ang ilang pang abuso, Basin taman na lamang ako, Sa pagtuaw ug paghanduraw, Sa tanaman kong tabunong nasud, Sa malipayon kanhi niyang mga adlaw, *This poem is dedicated to my country Philippines and all of my cousin countries in the ASEAN*

Copyright © | Year Posted 2021
Post Comments

Poetrysoup is an environment of encouragement and growth so only provide specific positive comments that indicate what you appreciate about the poem.

Please Login to post a comment

A comment has not been posted for this poem. Encourage a poet by being the first to comment.