Get Your Premium Membership

Yona Poems - Poems about Yona

Yona Poems - Examples of all types of poems about yona to share and read. This list of new poems is composed of the works of modern poets of PoetrySoup. Read short, long, best, and famous examples for yona.

New Poems

Incwadi
...e akunjalo Ngithunywe umneumnewethu kuleya nkosazane emhlophe okwezihlabathi zolwandle Esho ngamehlo asankomo yona engafifiyeli Ingichaza mayilususa ilubeka unyawo Ikhetha amabala njengongacathulele Ungadideki angazi an......Read More
Categories: yona, africa, love, romantic,
Form: Free verseInxeba
...ohlala ngikhala. Ngikhala njengomfelokazi ekhumbule umyeni wakhe . Noma ngizama ukwendlulisa,kepha imicabango iziyela yona lapho ethanda khona. Into ebuhlungu mangikhumbula umnewethu kuvele kuvuke usizi. Inxeba enginalo alipholi. Kun......Read More
Categories: yona, africa, brother, children, forgiveness,
Form: Blank verse