Get Your Premium Membership

Yona Poems - Poems about Yona

Yona Poems - Examples of all types of poems about yona to share and read. This list of new poems is composed of the works of modern poets of PoetrySoup. Read short, long, best, and famous examples for yona.

WOMAN
...udumo baluthathile Yima uqine wena mama womntu Yima uqine wena mfazi womntu Yima uqine mdibanisi wemindeni NGOBA YONA LENYANGA YEYAKHO Intliziyo yakho mayigcwale yimincili Umsebenzi wakho ubonwa ngabangebuthathaka. Uthando lwakho ......Read More
Categories: yona, anti bullying, appreciation,
Form: RhymeMy mantra
... Tantr mantra tantrika Om buhrva bhuwasvah tasmey ritur varenium brgo devseasy Di mahi diyo yona parchodaya... Shaha Neelajanm saama bassam Ravi (veer) Putram chaya matadam tavm namami shri shani charaya tava......Read More
Categories: yona, 11th grade,
Form: ABC
Incwadi
...e akunjalo Ngithunywe umneumnewethu kuleya nkosazane emhlophe okwezihlabathi zolwandle Esho ngamehlo asankomo yona engafifiyeli Ingichaza mayilususa ilubeka unyawo Ikhetha amabala njengongacathulele Ungadideki angazi an......Read More
Categories: yona, africa, love, romantic,
Form: Free verse
Inxeba
...ohlala ngikhala. Ngikhala njengomfelokazi ekhumbule umyeni wakhe . Noma ngizama ukwendlulisa,kepha imicabango iziyela yona lapho ethanda khona. Into ebuhlungu mangikhumbula umnewethu kuvele kuvuke usizi. Inxeba enginalo alipholi. Kun......Read More
Categories: yona, africa, brother, children, forgiveness,
Form: Blank verse