Get Your Premium Membership

Tanan Poems - Poems about Tanan

Tanan Poems - Examples of all types of poems about tanan to share and read. This list of new poems is composed of the works of modern poets of PoetrySoup. Read short, long, best, and famous examples for tanan.

New Poems

Adunay Kahayag Luyo sa Kangitngit
...masayran nimo ang PAGLAOM nga napuno sa KADASIG ug GUGMA sa usa’g usa nga dili mawala bisan pag mapakyas ang tanan, tuo kaniya—maimoha ang kalinaw nga dugay ra nimong gihandom; kay adunay kahayag luyo sa kangitngit.......Read More
Categories: tanan, allegory, art, blue, books,
Form: Free verseMaranao Poem - Okemon na Okemon
...on di kaZærpa o Andáwnon dadhPhël ko phera rkhâ rkhaban. l Okemön a Okemön. a matangkadn mataman na miyadiyongkat tanan a sa diyon makaLngan a dibilang a itongan o kaadn manarngan. l Okemön a okemön. na baLsn di mabaLs abadi ma......Read More
Categories: tanan, abuse, addiction, animal, bird,
Form: Blitz
Maranao Poem - MURI A KAPAGODAS
...o ka lab na Tikna… XIV Na magodas dn si ladan, ko langon a tunganayan, a dimaraw sa ginawa, rakz o manga layok, a tanan malaiskL, ko manga panagontaman, ko ingd a kalulutan, go so mga masipg… Na Sabar anyo rakn, a gaganatan sa ra......Read More
Categories: tanan, analogy,
Form: Ballade
Tambag
...ug temtasyon, Ang pagsalig sa kaugalingon ug Labing Halangdon Mao’y labing maayo nga dapat nimung buhaton. Kay ang tanan usa lamang ka pagsulay Ug dili angay ikabudlay bagkos atong ikalipay, Matod man angay igapasalamat sa Labawng Ga......Read More
Categories: tanan, career, education, middle school,
Form: Classicism