Get Your Premium Membership

Dugong Poems - Poems about Dugong

Dugong Poems - Examples of all types of poems about dugong to share and read. This list of new poems is composed of the works of modern poets of PoetrySoup. Read short, long, best, and famous examples for dugong.

Makapangyarihang Wika
...Pati na sa larawan milyong diwa ang tinuro Ganyan ka kamakapangyarikan-Wika Salamin ng kasaysayan, landas ng bukas Dugong pagkakakilanlan, ang nilikha Ginto sa lupa, sa tubig ay hiyas Iyong Pinagyaman silang mga dukha 'Di dahil sa b......Read More
Categories: dugong, culture, language, symbolism,
Form: RhymeTHAILAND'S BABY DUGONG
...The baby searched around but mum could not be found. So in the vast ocean an orphan on her own. She did her best to......Read More
Categories: dugong, animal, beach, care, cute,
Form: Rhyme
Ihanda Ang Sarili Sa Banal Na Hapunan
...ong na Anak, Upang kupkupin at huwag tayong mapahamak; Kakain tayo ng tinapay na s'yang katawan, Iinom ng ubas na dugong kapatawaran. Alalahanin nga ang kamatayan ni Cristo, Na dahil sa Iglesia ay ililigtas tayo; Tinubos tayo s......Read More
Categories: dugong, faith,
Form: Couplet
WHISPERINGS TO THE MIDNIGHT SKY
...I sat by a moonlit window last night As sleep did not come- elusive as the Dugong- My eyes but portal gazing wide into a deep vast sea. The songbirds were hushed except for the nightjars and ......Read More
Categories: dugong, change, dark, destiny, introspection,
Form: Free verse