Get Your Premium Membership

Dugong Poems - Poems about Dugong

Dugong Poems - Examples of all types of poems about dugong to share and read. This list of new poems is composed of the works of modern poets of PoetrySoup. Read short, long, best, and famous examples for dugong.

Makapangyarihang Wika
...Ikaw ang nagsimula, kailan ma'y 'di na mamawala Dahil sayo' y binuo mo ang mundo Ang ngayon ang bukas, ang pagkadakila Mula sa isip, hangang sa entablado Lunan ka maging sa saya at dalita Pati n......Read the rest...
Categories: dugong, culture, language, symbolism,
Form: RhymeIhanda Ang Sarili Sa Banal Na Hapunan
...Ihanda ang sarili sa Banal na Hapunan, Ang pagdalo sa pagsamba ay pagtalagahan; Itaguyod ang ganap na pagbabagong buhay, Lubos na isulong ang ikapagtatagumpay. Tumulong tayo sa gawang pagpap......Read the rest...
Categories: dugong, faith,
Form: Couplet
Whisperings To the Midnight Sky
...I sat by a moonlit window last night As sleep did not come- elusive as the Dugong- My eyes but portal gazing wide into a deep vast sea. The songbirds were hushed except for the nightjars and owl......Read the rest...
Categories: dugong, change, dark, destiny, introspection,
Form: Free verse

Book: Reflection on the Important Things