Get Your Premium Membership

Hindi Acrostic Poems

These Hindi Acrostic poems are examples of Acrostic poems about Hindi. These are the best examples of Acrostic Hindi poems written by international poets.


Rumagasa Man Ang Tubig
R-umagasa man ang tubig, 
A-ng tiwala'y hindi mababawasan; 
N-aubos man ang tinatangkilik, 
D-iyos pa rin ang 
Y-aman. 

P-ag-asa't pananampalataya 
A-y mananatili pa rin; 
A-lukin man...

Read More
Categories: birthday,Agawin Sa Apoy Ngayon
A-gawin sa apoy ngayon
P-ara maligtas ang tao; 
R-endahan ng katotohanan, 
I-layo sa diwang
L-iko.

M-aulan at malamig
A-ng Hulyo dalawampu't walo; 
R-umagasa man ang tubig
A-y hindi ka maaano.
S-agipin...

Read More
Categories: birthday,

Artista sa Oras Ng Pagsubok
Artista sa oras ng pagsubok
Ang kaanib sa Iglesia Ni Cristo; 
Kahit lugmok sa kahirapan, 
Nakataas pa rin ang noo.

Hindi mo mahahalata
Na siya pala ay may...

Read More
Categories: birthday,

Ang Aguhon Ng Daang Tama
A-ng aguhon ng daang tama
N-a mahalaga upang di maligaw; 
G-awin ang pagtahak doon, lahat sila, ako man, at ikaw.

A-ng aguhon ng daang tama, 
G-amit na...

Read More
Categories: life,

seekh jaunge
ku aasuo ki dhara rukti nahi...... shikayto ki ladi kabhi tutte nahi ...
jis chubare pe diya jalana me bhulu usi chubare pe ku raat dhalti...

Read More
Categories: dedication, devotion, education, hindi,Premium Member UFO's Believe It or Not
U nderstandably pleasing everyone is not possible. She wrings her hands
f or even under the best of circumstances, those who wish to take
o ffensive will,...

Read More
Categories: mythology,