Get Your Premium Membership

Famous Dr Quotations

Best famous Dr quotations. Find, read, and share the best famous quotations by Dr. These are the most popular quotations and best examples of quotes by Dr.

Post your quotes and then create memes or graphics from them.

1234
Quote Left Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter and those who matter don't mind. Quote Right
Quote Left You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself Any direction you choose. Quote Right
Quote Left How did it get so late so soon? It's night before it's afternoon. December is here before it's June. My goodness how the time has flewn. How did it get so late so soon? Quote Right
Quote Left Bump! Bump! Bump! Did you ever ride a wump? We have a Wump with just one hump. But, we know a man called Mr. Gump. Mr Gump has a seven hump Wump. So... if you Bump! Bump! Just jump on the hump on the Wump of Gump. Quote Right
Quote Left I like nonsense, it wakes up the brain cells. Fantasy is a necessary ingredient in living, it's a way of looking at life through the wrong end of a telescope. Which is what I do, and that enables you to laugh at life's realities. Quote Right
Quote Left Unless someone like you cares a whole awful lot, nothing is going to get better. It Quote Right
Quote Left At times, life is hard, as hard as crucible steel. It has its bleak and painful moments. Like the ever flowing water of a river, life has its moments of drought and its moments of flood. Like the ever-changin cycle of the seasons, life has the soothing warmth of the summers and the piercing chill of its winters. But through it all, God walks with us. Never forget that God is able to lift you from the fatigue of despair to the buoyancy of hope, and transform dark and desolate valleys into sunlit paths of inner peace. Quote Right
Quote Left From there to here, and here to there, funny things are everywhere. Quote Right
Quote Left Today is your day! Your mountain is waiting. So. . . get on your way. Quote Right
Quote Left You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself in any direction you choose. You're on your own. And you know what you know. You are the guy who'll decide where to go. Quote Right
Quote Left I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Quote Right
Quote Left Utdrag ur skadeanmälningar till Skandia: Då det ej fanns något tvistemål om vem som skulle köra, fortsatte undertecknade vilket även herr Rose'n gjorde med sammanstötning som följd. Jag har blifvit öfvererkörd af en atemobil med 90 kilm. i timmen och vill ha pengar för de. Utsikterna på vägen va godt och 8 meter bred. Jag föste mi ko öfver vägen och hålte på att springa tillbaka då biltermoristen var öfver mig. Ett revben vräkte han inåt och tri av tänderna låge kvar. Ä de fasoner de. Nä nä. Srif mej till och lemna 1,000 kr annars blir de laga sak åvet. Jag trodde rutan var nedfälld, men jag märkte när jag stack ut huvudet genom den att den var stängd. En fotgängare kolliderade med mej och for under min bil. Jag tutade, med bilhornet gick inte, för det var stulet. Olyckhändelsen orsakades av att vägen krökte. För att undvika kollisionen körde jag på den andra bilen. Jag kolliderade med en stillastående spårvagn som kom från motsatta hållet. Jag körde över en karl: han erkände att felet var hans, för han hade blivit överkörd förut. Kon gick emot bilen: efteråt fick jag veta att hon inte var riktigt klok! Motorcyklisten avled senare av skador som han tillfogades på Karlstads Lasarett. Jag föll i vägbanan. Min man fortsatte med sin moped och körde sedan i diket. Om jag fick hjälp eller om jag reste mig själv minns jag inte. Men när min man kom tillbaka och fick se att jag överlevt blev chocken för svår för honom så han föll ner avsvimmad. Jag stannade vid övergångstället då motparten körde mej i stjärten utan min tillåtelse. Vittnet kallade sig själv för gentleman, men jag tror det är riktigare att kalla honom för garageföreståndare. Det fanns en mängd åskådare men inga vittnen... Min fru har stortvätt på tisdagarna och när jag återvände hem på kvällen fick jag vindrutan och två tänder utslagna. Den andra vagnen kolliderade med min utan att giva någon som helst varning om sina avsikter. Min man mådde illa, så det gällde att få tag i en annan man... Jag vet inte vems felet var att vi båda fumlade, tvekade och kolliderade... Den kvinnliga föraren fick hela frampartiet intryckt. Olyckan berodde på att vägen svängde och var bevuxen med buskar och träd. Vid kollisionstillfället befann jag mig i sittande ställning på Dr Lindgrens toilett, varför jag icke kunde göra något för att avvärja skadan. Den döde kom cycklande från vänster... Quote Right
Quote Left Out there things happen, and frequently do, to people as brainy and footsy as you. And when things start to happen, dont worry. Dont stew, just go right along. You'll start hapening too. Quote Right
Quote Left ...adults are just obsolete children and the hell with them. Quote Right
Quote Left I like nonsense -- it wakes up the brain cells. Fantasy is a necessary ingredient in living. Its a way of looking at life through the wrong end of a telescope...and that enables you to laugh at all of lifes realities. Quote Right
Quote Left Young cat, if you keep your eyes open enough, oh, the stuff you would learn! The most wonderful stuff! Quote Right
Quote Left Unless someone like you cares a whole awful lot, nothing is going to get better. It's not. Quote Right
Quote Left I like nonsense, it wakes up the brain cells. Fantasy is a necessary ingredient in living. It's a way of looking at life through the wrong end of a telescope. Which is what I do, and that enables you to laugh at life's realities. Quote Right
Quote Left Adults are just obsolete children and the hell with them. Quote Right
Quote Left For you all think God is one who rewards good and punishes evil, but I say to you that God is one who loves you and has compassion for everyone. You just have to pray to Him and believe in Him. He will always be your guiding light. Quote Right
Quote Left If you have a brain in your head and feet in your shoes, you can steer youeself in any direction you choose. Quote Right
Quote Left If you never did, you should. These things are fun and fun is good! Quote Right
Quote Left I meant what I said, and I said what I meant. An elephant's faithful, one hundred percent. Quote Right
Quote Left Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that. Quote Right
Quote Left Be who you are and say what you feel, because those who matter don't mind, and those that mind, don't matter. Quote Right
Quote Left Means we use must be pure as the ends we seek Quote Right
Quote Left Mr. Pibb is a poor imitation of Dr. Pepper. Dude didn't even get his degree. Quote Right
Quote Left Dr. Evil The details of my life are quite inconsequential... very well, where do I begin My father was a relentlessly self-improving boulangerie owner from Belgium with low grade narcolepsy and a penchant for buggery. My mother was a fifteen year old French prostitute named Chloe with webbed feet. My father would womanize, he would drink. He would make outrageous claims like he invented the question mark. Sometimes he would accuse chestnuts of being lazy. The sort of general malaise that only the genius possess and the insane lament. My childhood was typical. Summers in Rangoon, luge lessons. In the spring we'd make meat helmets. When I was insolent I was placed in a burlap bag and beaten with reeds- pretty standard really. At the age of twelve I received my first scribe. At the age of fourteen a Zoroastrian named Vilma ritualistically shaved my testicles. There really is nothing like a shorn scrotum... it's breathtaking- I highly suggest you try it. Quote Right
Quote Left Readers of the twenty-first chapter must decide for themselves whether it enhances the book they presumably know or is really a discardable limb. I meant the book to end in this way, but my aesthetic judgement may have been faulty. Writers are rarely their own best critics, nor are critics. 'Quod scripsi scripsi' said Pontius Pilate when he made Jesus Christ the King of the Jews. 'What I have written I have Written.' We can destroy what we have written but we cannot unwrite it. I leave what I wrote with what Dr. Johnson called frigid indifference to the judgement of that .00000001 of the American population which cares about such things. Eat this sweetish segment or spit it out. You are free. Quote Right
Quote Left He that plants trees loves others beside himself. Quote Right
1234

Member Quotes About Dr

1234
Quote Left 1. Response to TS Poetry's Love Letter From The Soul LXII "If a tree falls in the forest, and no one is around, does it still make a sound?" Response: "....a tail, a sting...? Bees are not all sweet but fierce; wouldst thou contemplate a tree that falls, dost bleed; the sound of all the forest creatures, clawing to be heard around its falling leaves - the sweetest diabolical cacophony drinking dewdrops from its pure ne'er bitter nectar." Continued in next quote. Quote Right
Quote Left 2. Continued from previous quote. Response to TS Poetry's Love Letter From The Soul LXII. " They, drunk on all their stories, each retold on fragile barks, in their comforting uncomfortable minds drunk now in solitary silence, look for love - or some meaningful recompense that has been withheld. It is a certainty they look for Love, through vagrant means, some dally in their conscience revenge, or lust..." Continued in next quote. Quote Right
Quote Left The noise of Coronavirus is loudest in countries presided by old men and by media owned by old men, everything that coughs, sneezes or peeps at the Hospital is now tagged Coronavirus, there are no more causalities from diabetes, hypertension and even Cancer or HIV are on sabbatical and just as their enemy was removed, the numbers are dropping. if this is not a conspiracy, tell me what it is Quote Right
Quote Left Even when men are the Obvious figures in societies, either as Presidents, Prime Ministers, Governors, Chief or a Leader of any sort, Smart Women makes the decisions of leadership from the bedrooms Quote Right
Quote Left Para argumentar você deve interpretar aquilo que tem significado para a audiência. No momento de argumentar e falar com êxito você vai lidar com ação, você pode usar diferentes idiomas para interpretar e esclarecer algo que está obscurecido. É sempre bom, lembrar que existem diferentes tipos de peças, existem peças mitológicas e histórias dramáticas. Importante é lembrar que você pode usar a argumentação como um veículo social, você sabe e nunca custa lembrar. Quote Right
Quote Left watching children repeatedly fail beats denying the opportunity, once they get it comes a reward and forgotten attempts, deny them growth, deny them sense Quote Right
Quote Left Fique atenta a enormidade das tarefas ou as pedras do caminho. Fale sobre o idealismo que pode ser realizado. Acredite nos sonhos. Sonhe sempre. Os sonhos, com o passar do tempo ficam essa coisa teimosa dentro de nossa mente que insiste que algo nos espera enquanto tivermos a coragem de continuar trabalhando, continuar lutando e persistindo. Quote Right
Quote Left If a war drives a man to insanity, then the insane are the most likely to fit in. February 2018. Quote Right
Quote Left There are no bad children, but parents that never knew how to raise them. July 2017. Quote Right
Quote Left When young we do noyhing but dream, when grown we must do nothing but work for them. March 2018. Quote Right
Quote Left “Never allow dreams to drift off in smoke, for dreamers wishes come wrapped up in hope.” Quote Right
Quote Left Silencia como se sua vida dependesse disso. Nunca, desde sempre, nunca tome palavras pelo valor de face. E, aquilo difícil de ser colocado em palavras só pode ser compreendido através do silêncio. Escute as palavras colocando ali as palavras que você dragou; peneirado em sonhos, por trás de memórias de tela, do silêncio _ palavras que você temia e precisava para saber que existe Quote Right
Quote Left "Girls always need our support but we compelled her dreams to abort" Quote Right
Quote Left Construir memórias no novo dia. Lembre, HOJE é um dia todinho para você e eu e toda a gente trazer a lembrança de fazer um pouco a mais de tudo um pouco. Aqui, também, um novo dia já começa. Pode ser um dia como todos os outros, ou pode ser um dia notável para permanecer na memória. Para lembrar o dia que “vale a pena” é só fazer um pouco a mais de tudo um pouco. Fazer mais é como seguir as "pedrinhas no caminho". [...] e "quase como mágica" o que deseja acontece Quote Right
Quote Left Like a moth drawn to and captivated by a flickering flame, I keep coming when I should be running… 10.5.2020 Quote Right
Quote Left Stepping into the shimmering sun, sparkling dewdrops against petals so perfect and alive... finally, I go beyond my thoughts into the golden hues of my whispering heart! Quote Right
Quote Left Poets are heartbeats of hope that are often heard in the breaths of dreams. Quote Right
Quote Left Your life is made of the dreams you have fulfilled Quote Right
Quote Left Our children are not smarter than we; they simply have less experience at being wrong. Quote Right
Quote Left there is no kindness left to get undressed for Quote Right
Quote Left Within the hallowed walls of life we play with the dignities our pretense describes to children. Quote Right
Quote Left Our greatest story lies in the hearts of our children, one day to be written on the wall of the cave in which all men dwell Quote Right
Quote Left Keep the love light burning, whilst young hearts are learning. For from love children know, beautiful people grow. Quote Right
Quote Left Children who bear the brunt of angry vibes, carry the trauma throughout their lives. Quote Right
Quote Left Doubt is the killer of dreams Faith is the giver of success And doing is the way you succeed. Quote Right
Quote Left we are all children of this universe Quote Right
Quote Left “Children’s well being isn’t just about being watered and fed, it’s being handled with love, care and gentleness.” Quote Right
Quote Left God says we should forgive seventy times seven, That's four hundred and ninety steps towards heaven. Quote Right
Quote Left All children need is love and peace, Love and peace creates a masterpiece. Quote Right
Quote Left 100+1=1001 is a correct way to write and Hundred an one. MRI Jagdish Bajantri ETD Quote Right
1234