Get Your Premium Membership

Famous Computer Sweden Quotations

Best famous Computer Sweden quotations. Find, read, and share the best famous quotations by Computer Sweden. These are the most popular quotations and best examples of quotes by Computer Sweden.

Post your quotes and then create memes or graphics from them.

Quote Left Fängelsestraff och skadestånd väntar två Kalmarbor som sålde piratkopierade program på marknader i södra Sverige. Men misshandel, stöld och olaga hot är också en del av straffet. Quote Right

Book: Reflection on the Important Things