Get Your Premium Membership

Alang Poems - Poems about Alang

Alang Poems - Examples of all types of poems about alang to share and read. This list of new poems is composed of the works of modern poets of PoetrySoup. Read short, long, best, and famous examples for alang.

Lines oan Pennen
...Far tae the North hidden alang Moray coast, Therr bides a little toon o which yin can boast. Wi a rid phone boax in pride o place mak a call tae freends an aa. Nae thing tae spile the view ower ......Read More
Categories: alang, appreciation, bird, earth, film,
Form: RhymeAwa Tae France
...The battles ower ,smoke settles ower the moor, Clans are broken flying aff tae the hills. Redcoated sodjers mingle with red Heilan blude, Killing the wounded in Drumossie mud. Oor Prince has fled......Read More
Categories: alang, courage, dream, farewell, french,
Form: Rhyme
Kahalalan
...W-alang katulad ang kahalalan, I-katatlumpu ng Hulyo; L-ahat ng bagay ay masisira, M-asusunog at magiging A-bo. A-ng kahalalan ay kayamanan, B-uhay sa langit ang katumbas; A-nomang baga......Read More
Categories: alang, birthday,
Form: Acrostic
Maranao Poem - Phorongan tano Ranao
... Phôrongan tano Ranaw Sa dika phagalang alang Ka Mawa(g) sa ginawangka... Dika phagilan-Tangan Ka Parasa Lombayngka A kilanga BontaLka... Miyog ka Magnda ka Na dingka bo mipmanis So Sala......Read More
Categories: alang, blue, care,
Form: Blank verse
The Road Tae Brigadoon
...We're oan the march wi' Nicola's army We're oan the road tae kingdom come Nae matter whit the English dae We're gonna hiv oor way And fund Scotland wi' oor oil Elysium. We're oan the road wi' ......Read More
Categories: alang, humor, satire, visionary,
Form: RhymeKarahasan ng pag-ibig
...Magdadapit-hapon na't ang kalangita'y nagku-kulimlim, naghahalo ang madugong pagka-lunod ng araw sa sinag ng buwang nagbu-bughaw, ang anino ng aking pag-iisa'y namumula sa pagka-bagot, isipa'y nag......Read More
Categories: alang,
Form: Classicism
scotland
...scotland poem bonnie scotlands the place to be, whar awe yae ever may want tae be, fae glens n lochs and water to lookin arood scotland whor thars a bonnie view, whar the lads may wear thar ki......Read More
Categories: alang, happinesswater, may, sun, water,
Form: I do not know?
bonnie scotland
...scotland poem bonnie scotlands the place to be, whar awe yae ever may want tae be, fae glens n lochs and water to lookin arood scotland whor thars a bonnie view, whar the lads may wear thar ki......Read More
Categories: alang, upliftingwater, may, sun, water,
Form: I do not know?
A Trip Doon The Watter
...Sailin doon the watter, Frae Glesga tae Dunoon, Wae the paddles at thur fullest, We'd get ther awfy soon, The music played as we stood on deck, An the sights so much tae see, Doon past Dumbar......Read More
Categories: alang, adventure, places, sea,
Form: Rhyme