Get Your Premium Membership

Kurso: Kay Hirap Mo

Nang sa mundo ako ay nagkamulat Sa isipan ko’y hindi ikaw ang hinangad, Pangarap na maging ano o sino Ang siyang sa puso ko’y namumuno. Nang lisanin ko na ang sekundarya Napatigil ako sa isang banda, Bakit kaya noon kaydali mangarap? Bakit kaya ngayon sobrang kayhirap? Parang tinik sa lalamunan ang pagpili Nang kursong magbibigay sayo ng galak at ngiti; Halo-halong emosyon ang uusbong Kahit sino-sino na lang ang tinalunton. Mahabang panahon na ang aking ginugol Sa pagpli ng pangarap na hindi mapupurol, Iba’t ibang suhestiyon galing sa iba Ngunit sa huli, ako pa rin ang magpapasya. At nang araw ay dumating Sa pagpasok sa paaralang Unibersidad Tuliro ang isipan, pati ang damdamin Ano bang kurso sa akin may kalidad? Dumatal na ang dapithapon Ngunit pasya ay di pa nabubuo Litung-lito kung ano ang susundin Si ama’t ina o aking isipan at damdamin? Waring sana’y taimtim talagang pag-isipan At tanawin ang mangyayari sa hinaharap Lalong-lalo na ang gabay ni Amang Lumikha Na siyang nagpukol sa atin ng buhay na dakila.

Copyright © | Year Posted 2014
Post Comments

Poetrysoup is an environment of encouragement and growth so only provide specific positive comments that indicate what you appreciate about the poem.

Please Login to post a comment
Date: 11/1/2014 12:06:00 AM
Hi Gerlyn.. Poetry Soup is a great place to display your creative, artist works. It's also an ideal place to meet and be shaped by other poets. Comment on their works and they will comment on yours. Give the contest a try as well. I look forward to reading more good writes like this one.. Come check me out!
Login to Reply