Get Your Premium Membership

KE KGATHADITSWE KE LERATO

Ke kgathaditswe Ke lerato. Ke mehwabadi ya lerato, Ke lla dikeledi tsa madi a mafubedu. Pelo yaka e marantharantha. Kannete lerato le nsotlile. Ke apere mabitso, Ke jere ditlhapa. Ke bitswa sefebe, Ke Pere kannete Ke semaumau ka baka la lerato. Kene Ke rata Ke nahana Kea ratwa. Hanthe lerato Lena le kgaitsedi eleng Ditakatso, Lerato lenfetotse se sebediswa. Empa leka jeno kentse Ke rata. #TheLivingPoet

Copyright © | Year Posted 2019
Post Comments

Poetrysoup is an environment of encouragement and growth so only provide specific positive comments that indicate what you appreciate about the poem.

Please Login to post a comment

A comment has not been posted for this poem. Encourage a poet by being the first to comment.