Get Your Premium Membership

Galanokir

Galanokir, isang Daigdig ng hiwaga
Kung saan ay walang kalungkutan
Kapighatian at kahirapan
Walang masama, puro kabutihan

Daigdig na walang kakulangan at kalabisan
Lahat ay pantay pantay, sapat para sa lahat
Walang alinlangan, puro kasiguruhan
Walang karamdaman at kadiliman

Malaya ang bawat nilalang, walang sagabal
Lahat ay makakamtan, walang kabiguan
Walang digmaan, walang agawan
Walang kompetisyon, lahat ay tagumpay

Pag-ibig para sa lahat, bawat isa'y may kapareha
Walang magnanakaw at mandaraya
Walang sinungaling, lahat ay matapat
Kaya tayo na sa Daigdig ng Galanokir

Copyright © | Year Posted 2019
Post Comments
Please Login to post a comment

A comment has not been posted for this poem. Encourage a poet by being the first to comment.