Get Your Premium Membership

AKO BILANG TAO

Matagal na panahong minimithi ni ina, Tinataglay na kabutihan sa aking mata Kailan sa akin ang iba'y makikisama Kung wlang kabutihan akong pinapakita Kahit ang sarili ko'y 'di ko rin nakikilala Sino npa ba ang iba, at ano rin ba sila? Dito sa puso ko sila'y ibang-iba Hindi ko akalain kaibigan ko pala! Hindi ko nakitang sila'y aking karamay Sa lahat ng oras sila'y aking kaagapay At sa bawat araw na sila'y masisilayan Kapanatagan nga ba aking madarama? Sino nga ba ako at bakit naging ganito? Lahat kinalimutan pati Panginoon ko! Wala kahit tawag na sa kanya'y ipinukol at sa aking sarili lahat iniuukol! Dumating ng araw ng 'di ko inaasahan Na aking malalaman taglay na kabutihan Sa lugar na iyon iba't ibang natutunan Nalaman ko rin marami akong kaibigan! Ako bilang tao'y may kakayahan din pala Gawin ang nararapat kahit nagkamali na O, kay buti talaga na sa ati'y naglalang At sa mundong nilikha tayo'y kanyang nilalang At sa bawat araw na patuloy lumilipas Maraming kaalaman sa aki'y nakatatak At 'di na maiwawaksi ng kahit sino pa man! At lahat ng ito ay sadya ng nakalaan!

Copyright © | Year Posted 2014
Post Comments

Poetrysoup is an environment of encouragement and growth so only provide specific positive comments that indicate what you appreciate about the poem.

Please Login to post a comment
Date: 3/24/2016 6:24:00 PM
Milca, Enjoyed the way you expressed every line. Please keep writing and sharing your poetry. LOVE LINDA
Login to Reply
Date: 1/16/2016 4:47:00 PM
Milca, enjoyed reading the words you poured on your poem. Have a wonderful day. **SKAT**
Login to Reply
Date: 11/7/2014 9:22:00 PM
Hi Milca.. Poetry Soup is a great place to display your creative, artist works. It's also an ideal place to meet and be shaped by other poets. Comment on their works and they will comment on yours. Give the contest a try as well. I look forward to reading more good writes like this one.. Come check me out!
Login to Reply
Date: 11/2/2014 6:22:00 AM
- Warm welcome to PoetrySoup, Milca - Nice to meet you! - Hope you will be satisfied with our "soup family" - we are many .. but has plenty of room for you too- Be kind and keep PoetrySoup as a haven -(Comment on the poetry of others and they will comment on yours.) Thank you for posted your words and thoughts here, I want to come back to read more another day. - oxox // Anne-Lise :)
Login to Reply
Date: 10/30/2014 4:19:00 AM
nice poem mo.. hihi na inspired pa tuloy akong gumawa. :)
Login to Reply