Get Your Premium Membership

Agweruik

Agweruik, isang alagad ng kadiliman
Misyon niya sa mundo ay sirain ang buhay ng mga tao
Mandaraya, manloloko at mapanlinlang
Hangad niyang pagharian ang lahat at iligaw ang mga tao mula sa pagiging marangal at banal na pamumuhay

Kaalaman niyang itim ay galing sa hari ng kadiliman
Napapaniwala niya ang lahat sa kanyang makamandag na dila na tila ba ay parang sa ulupong o dragon
Gusto niyang paramihin ang kanyang mga kampon
Sa pamamagitan ng kanyang pagbabalatkayo

Mapang-akit, nahahalina niya ang mga mahihina sa kanyang mga kasinungalingan at pagpapanggap
Mga kampon niya'y wala sa sarili na sa iyo ay magmamatyag at susubok sa iyo sa anumang bagay
Gagawin ka niyang masama sa mata ng mga tao

Kaya mga kapatid ko iwasan natin ang mga kagaya niyang anak ng kadiliman, sila na nagpapahirap sa mundo
Ang samahan nila na mga ganid ang gustong magpasasa sa mundong ito
Na bigay ng Lumikha para sa atin na kanyang tunay na nilalang, ang mga kagaya nila ang susunugin sa dagat ng apoy, sa pagdating ng panahon

Copyright © | Year Posted 2019
Post Comments
Please Login to post a comment

A comment has not been posted for this poem. Encourage a poet by being the first to comment.