Get Your Premium Membership

Famous Ärkeriddar Ulventand (Inför Lajvet Nyteg 1997) Quotations

Best famous Ärkeriddar Ulventand (Inför Lajvet Nyteg 1997) quotations. Find, read, and share the best famous quotations by Ärkeriddar Ulventand (Inför Lajvet Nyteg 1997). These are the most popular quotations and best examples of quotes by Ärkeriddar Ulventand (Inför Lajvet Nyteg 1997).

Post your quotes and then create memes or graphics from them.

Quote Left Ve den, som sviker svuret ord. Ve den, vars hjärta rimmar falskt. Ve den, som sätter silver före plikt. När slaget timar, vik då icke från din herres sida. När fränder sviker, stå då bergfast vid din post. När modet faller, surra då handen vid yxan. Vid din herres röst, lystra och lär. Vid din herres tanke, tig och förstå. Vid din herres befallning, lyd med gott mod. Din veka syn till trots, möt hans fiende med blicken. Din ledna arm till trots, möt hans fiende med svärdet. Din tarvliga lekamen till trots, låt den skydda din herre. Ve den, som sviker sin herre i blodstider. Må han förtvina i vanära. Må han plikta med sitt liv. Quote Right