Get Your Premium Membership

Talas Poems - Poems about Talas

Talas Poems - Examples of all types of poems about talas to share and read. This list of new poems is composed of the works of modern poets of PoetrySoup. Read short, long, best, and famous examples for talas.

New Poems

MAKULAY NA UMAGA
...ram ang simangot sa matamis na ngiti ng gandang bukod-tangi pag-ibig ang kulay ng buhay ang lakas ng katawan ang talas ng isip ang ligayang walang kahulilip. . .......Read More
Categories: talas, art, change, dream, heartbroken,
Form: Tail-rhymeKarahasan ng pag-ibig
...la sa pagka-bagot, isipa'y nagkapunit-punit, sugat sa katinua'y walang tigil sa pag-durugo, animo'y nahiwa ng napaka-talas na labaha, habang ang ulo ko'y nakabaon sa mapapaklang mga palad, parang patay na dagang nabubulok sa libingan n......Read More
Categories: talas,
Form: Classicism