Get Your Premium Membership

Read Chant Royal Poems Online

NextLast
 

My mother

Chand ansu ki kimat 

Moal ho anmol ho daya Ho ya ek ehsas ho milta koi mamta ka bhog ho har prathana mai choopa ek zasbat ho wow bhahta khoon jo ek kshboo mai bhati paalko par bahtati meri maa ki awaz ho jo uskey chand ansu ki kimat mera jeevan kaal Ho 
Name Leelawati kaalakriti 

With love all
 MRI Jagdish Bajantri ETD

Copyright © Sristrikarta Vaibahv vilas

NextLast