Get Your Premium Membership

Labing-sampu

Kathang-isip na mapagkunwari Ginto'y sa dulo raw ng bahag-hari Sa huling hininga bumabawi Nasanay lang sa suwail na gawi. Araw-araw sumasapit ang gabi Mga tala'y lumayo sa tabi Ang hangin lang ang madalas bumati Tadhana'y sadyang mapaghiganti Kung maari'y sayo ay lumagi Giliw huwag na sanang tumanggi Nawa ating kaluluwa'y mag-sapi Sa daigdig nating mapang-api Nagsidigmaan na ang mga lahi Sa puso kong tinastas ang tahi Sa'yo o sa leeg ba itatali? Sakaling maitama ang mali. - PM, 2018 (Filipino poem written in Tagalog)

Copyright © | Year Posted 2018
Post Comments

Poetrysoup is an environment of encouragement and growth so only provide specific positive comments that indicate what you appreciate about the poem.

Please Login to post a comment

Date: 6/22/2019 11:13:00 PM
Maganda siya, madamdamin, makahulugan.
Login to Reply