Get Your Premium Membership

Diya Quotations

Diya quotations. Find, read, and share Diya quotations. These are the best examples of Diya quotes on PoetrySoup.

Post your quotes and then create memes or graphics from them.

Sorry, No diya Quotes Found. Quotes by diya.

Member Quotes About Diya

Quote Left 5 tahav sey bana hota hai manusya ka sharir Vayu Nak kaan Agni ankhey Jaal thuook Maal Dhatu hadiya By tantrik MRI Jagdish Bajantri ETD Quote Right
Quote Left Insan vs Janvar Hazrat Ali say kisi nay pocha insan mein aur janvar mein kya farq hai? Ap nay javab diya insan dosron ka bhi sochta hai aur janvar sirf apnay liye sochta hai. Yani khud garz Auliya jo talibon ko faiz nahi daytay ye janvar hain aur jo bay los faiz daytay hain ye insan kay bachay hain. Quote Right
Quote Left dard ne itna dard diya hume ki aansoo bhi nahi nikalte ab,soch liya hum ki aye dard ab humi khushi denge khud ko itni ki dard ko bhi rona aa jaye Quote Right