Get Your Premium Membership

Read Log Poems Online

NextLast
 

Islami Jamhoriya PAK

Ye kaisa mulk hai meray Bhai??
Bay gertyan karnay valay kehtay hain
Ham baray gerat mand hain.
Wardatain karnay valay kehtay hain
Ham bay aib hain.
Maon behno ko khufia taarnay valay
Kehtay hain ham masoom hain.
Jhot bolnay valay kehtay hain
Ham haq par hain.
Pen yakiyan karnay valay kehtay hain
Hamari bay izati ho gai hai.
Mulk ko Loot khanay valay kehtay hain
Ham muhibey watan hain.
Fake encounter krnay valay khtay hain
Khudkushi say mara hai.
Note.Munafiq andhi taqleed karnay wali 
Jahil awam say Khuda ki Panah!

Copyright © Bhalu Shah

NextLast