Get Your Premium Membership

Best Iglesia Poems

Below are the all-time best Iglesia poems written by Poets on PoetrySoup. These top poems in list format are the best examples of iglesia poems written by PoetrySoup members


Algo En Esta Iglesia
Hay algo en esta iglesia,
El aire parece ser más fino, 
Lo único que puedo hacer es alabarte
Ay, Señor, ¿qué más hago para ti?

Dime...

¿Cómo elevar tu...

Read More
Categories: iglesia, allah, art, bible, blessing, feelings, first
Form: RhymeAtacama / Spanish Version
Atacama, edén del viento,
flor de piedras solitarias y  del salitre,
hogar de flamingos y de géyseres,
y sobre todo, 
bajo de un cielo azul y profundo
llevan...

Read More
Categories: iglesia, history
Form: Free verse
La hora en que sale el mal
El sueño se me hizo pesado
y, de pronto, me llegaron olores
a pasadizos secretos,
herrumbrosos y abandonados.
Abrí los ojos
y tropecé con el vacío.
“¿Cuál es el tiempo?”
Las metálicas...

Read More
Categories: iglesia, death, gothic,
Form: Prose Poetry
A chillar a otro parte!!
Si claro que estoy llorando
o es que acaso pensabas
que hiciera un fiesta como despedida
y aplaudir que te vas
destrozando mi vida
o que al irte me valla...

Read More
Categories: iglesia, dedicationme, me,
Form: Lyric
Ihanda Ang Sarili Sa Banal Na Hapunan
Ihanda ang sarili sa Banal na Hapunan, 
Ang pagdalo sa pagsamba ay pagtalagahan; 
Itaguyod ang ganap na pagbabagong buhay, 
Lubos na isulong ang ikapagtatagumpay.

Tumulong tayo...

Read More
Categories: iglesia, faith,
Form: CoupletArtista sa Oras Ng Pagsubok
Artista sa oras ng pagsubok
Ang kaanib sa Iglesia Ni Cristo; 
Kahit lugmok sa kahirapan, 
Nakataas pa rin ang noo.

Hindi mo mahahalata
Na siya pala ay may...

Read More
Categories: iglesia, birthday,
Form: Acrostic
Ang Asin Ng Sanlibutan
Ang asin ng sanlibutan
Ay nagmula sa dagat; 
Gawa ng Inang Kalikasan, 
Ang lasa ay maalat.

Ang asin ng sanlibutan
Ay totoong napakahalaga; 
Kailangan ito ng katawan
Upang tubig...

Read More
Categories: iglesia, life,
Form: Verse
Huwag Pababayaan Ang Mga Pagsamba
Huwag pababayaan ang mga pagsamba, 
Magkaroon man ng hadlang o ng problema; 
Sa loob ng templo'y tiyak malulunasan
Ang mga suliraning pinagdaraanan.

Umawit ng pagpupuri at manalangin,...

Read More
Categories: iglesia, faith,
Form: Couplet
Salamat Po, Ka Eduardo
Salamat po, Ka Eduardo, 
Sa inyong pagmamahal; 
Inaakay ang Iglesia
Patungo sa bayang banal.

Kahit mapagod at mapuyat, 
Ay hindi alintana; 
Ang mahalaga'y matupad
Ang tungkulin sa Ama.

Walang...

Read More
Categories: iglesia, thanks,
Form: Quatrain
Nation Of God
I-n nineteen fourteen, 
N-ation of God Almighty
C-ame from the far east.

Topic: Iglesia Ni Cristo 105th Anniversary (July 27,2019) 
Form: Haikustic...

Read More
Categories: iglesia, anniversary,
Form: Haiku
Kandilang Nagliliwanag Sa Dilim
Kandilang nagliliwanag sa dilim
Ang katulad ng Iglesia Ni Cristo; 
Upang magningning sa gawang mabuti
Sa gitna ng napakasamang mundo.

Kapag nakikita ng mga tao
Ang lingkod ng Ama...

Read More
Categories: iglesia, poems,
Form: Quatrain
Expressions Of Faith
M-agazine's
E-ssential
S-criptural
S-ubstances
A-re
G-reat
E-xpressions

O-f
F-aith

G-iving
O-utstanding
D-ata

Topic: 80th Anniversary of Pasugo 
or God's Message, the official 
magazine of the Iglesia Ni Cristo
(February 2019) 
Form: Vertical Monocrostic...

Read More
Categories: iglesia, anniversary,
Form: Acrostic
Gallery Of Institution
I-nstitution's
G-allery
L-ets
E-xhibit
S-how
I-nteresting
A-nd

N-oble
I-tems

C-reating
R-emarkable
I-nspiration
S-o
T-he
O-bserver's

M-ind
U-nderstands
S-ignificant
E-vents
U-nder
M-aker

Topic: Inauguration of Iglesia Ni Cristo Museum (August 26,2019) 
Form: Vertical Monocrostic
Photo: Cheryl N. Tutaan...

Read More
Categories: iglesia, art, history,
Form: Acrostic
One Flock
C-reator
H-as
U-sed
R-ighteousness
C-ompassionately
H-elping

O-ne
F-lock

C-onvert
H-uman
R-ace
I-nto
S-heepfold
T-riumphantly

Topic: Iglesia Ni Cristo 105th Anniversary (July 27,2019)
Form: Vertical Monocrostic...

Read More
Categories: iglesia, anniversary,
Form: Acrostic
Celebration Of Notable Event
I-n
N-ation's
C-elebration

O-f
N-otable
E-vent

H-appiness
U-nfolds
N-icely
D-elivering
R-apturous
E-uphoria
D-uring

F-lock's
I-ntensive
V-ictorious
E-vangelism

Topic: 105th Anniversary of Iglesia Ni Cristo (July 27,2019) 
Form: Vertical Monocrostic...

Read More
Categories: iglesia, anniversary,
Form: Acrostic