Get Your Premium Membership

Vill Inte Se - Lyrics by Dahlgren Eva


Lyrics
Det finns dom som m
åste leva med det
Där varje minut g
ör s
å ont
Där lycka är en spark i magen
Av en nyb
örjar fot
Det finns dom som m
åste viska tankar
Som vi kan skratta åt
Tusen och tusen som g
år bakbundna
Men som biter änd
å
Det finns dom som m
åste v
älja k
ärlek
Efter f
ärg
Dom som m
åste buga och bocka
Tills dom trampar p
å sej sj
älv
Jag vill inte se
Jag vill inte leva med det
Det finns dom som aldrig har sett solen
Men som t
örstar ihj
äl
Det finns dom som dr
änker sej
Av ensamhet
Tusen och tusen som lever i rus
Fr
ån en guldbeh
ängd hand
Dom som k
öper gl
ömska och d
ör
I en trappuppg
ång n
ågonstans
Här sitter jag i min soffa och r
öker
Med koftan p
å
Med v
älf
ärdssamh
ällets elv
ärmemen jag fryser änd
å
Jag vill inte se