Get Your Premium Membership

Jorden R Ett Litet Rum - Lyrics by Dahlgren Eva


Lyrics
Åh jag undrar s
å iblandom jaglevt ett liv n
ågon annanstansi ett annat landmed ett annat namnjag kanske var brunettoch inte s
ärskilt l
ångoch rundoch min r
öst var g
äll och dandet l
ät som fann
är jag tog tonjag undrar vad jag hade gjort d
åjag kanske varit h
ålldamoch älskat mig genom danmen änd
åhaft samma dr
ömmar som den kvinnasom lever sitt liv i Stockholm
Åh jag undrar s
å iblandom jagblivit f
ödd i Afrikaett annat ljusmed en annan rytmjag kanske aldrig hittat r
ättoch alla g
åvor som jag f
åttlegat dolda i min kroppav allting runtomkringf
örstod jag ingentingjag undrar vad jag hade gjort d
åkanske tytt mig till de vilda djurenoch byggt ett bo i en stor skogmen d
är änd
åhaft samma dr
ömmar som den kvinnasom lever sitt liv i Stockholmav allt jag undrat bara ettjag m
åste vetaf
ör du har ditt liv h
ärhade jag f
örst
åttatt jag m
åste ge mig ut och letaoch bland tusen och åter tusenk
änt igen dig och sagt
älskade komh
är är jagjag f
örundras s
å iblandn
är jagtr
äffar p
å n
ågot stackars barnsom ser ut som jaggjorde d
åmed h
år s
å flygandeoch tuntoch sen
öron som parabolantennern
är det h
änderd
å svindlar detf
ör livet blir s
å v
äldigt stort d
åjorden krymper till ett litet rumoch m
änniskans sj
älk
änns lika stor som universumf
ör t
änk änd
åatt just jag blev den kvinna somlever mitt liv i Stockholm