Get Your Premium Membership

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki Biography | Poet

Photo of Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (born in 1962) is an award-winning Polish poet.


Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki: Poems | Best Poems | Short Poems | Quotes