Get Your Premium Membership

Vill Du - Lyrics by Dahlgren Eva


Lyrics
Jag har aldrig letat
Efter kropparsom vill leka med min
Aldrig heller f
örnekat
Att mina ögonhar fastnat p
å din
Vill du
Vill du
Vill du leva en stund med mej
Eller bara äta dej m
ätt p
å mej
Jag har aldrig fr
ågat
Om n
ågon vill f
ölja mej hem
Jag har aldrig v
ågat
Man vet aldrigvad som h
änder sen
Vissa sken bl
ändar
Andra bara bedrar
Vissa tar mej ljus
år bort
Men l
åter bara sj
älen f
ölja medi n
ågra dar
Jag har aldrig kastatmej handl
öst och slagit mej h
årt
Jag är f
ör kr
äsen
Och bara hitta n
ågon är sv
årt
Vill du
Vill du
Vill du leva en stund med mej
Eller bara äta dej m
ätt p
å mej