Get Your Premium Membership

Ung Och Stolt - Lyrics by Dahlgren Eva


Lyrics
iuvensis et magnificusmiles sumfidemmihi habensvitam persequorjag är markenunder dina skorjag är dammetoch smutsen
ängar om v
årenjag är upproretd
är friheten borjag är syretni andasjag är ljusetni dr
ömmerallt leveri mejung och stoltjag är en krigaremed en tro p
å mejg
år livet vidarearvet fr
ånen annan tidi mina ådrorflyter syndenmen jag tar intemitt livsom ett straffsom en tunneltill evighetenvad är denutan mejung och stoltjag är en krigaremed en tro p
å mejg
år livet vidarealdrig ett erk
ännandef
örr
än blicken
är grumligoch tankenhar stelnatom jag l
ägger mej nerf
ör att d
öoch h
ämnas med livetdet endadu givit mejskyll inte p
å mejdu är en delav mej