Stranizza Damuri - Lyrics by Battiato Franco


Lyrics
'
Ndo vadduni da Scammaccai carritteri ogni tantulassaunu i loru bisognie i muscuni ciabbulaunu suprajeumu a caccia di lucettuli...'a litturina da ciccum-etneai saggi ginnici 'u Nabuccu'a scola sta finennu.
Man manu ca passunu i jonnasta frevi mi trasi 'nda l
I'ossa'ccu tuttu ca fora c'è 'a guerrami sentu stranizza d'amuri... I'amurie quannu t'ancontru 'nda stratami veni 'na scossa 'ndo cori'ccu tuttu ca fora si morina' mori stranizza d'amuri... I'amuri.