Get Your Premium Membership

Stenmannen - Lyrics by Dahlgren Eva


Lyrics
sten stentala till migtystnadkan r
öja dig fegsten steni m
änniskans n
ärhetdet h
årdasteh
årdatycks vekttungt tungtbr
östet h
äverbl
öt gr
å stenmot min kindkrigsom i krigmitt hj
ärta bl
öderf
ör att styrkan du harska bli mindansar du stenmandansar dukom vila handen p
å h
öftendansar duk
änner du v
ärmen i br
östetdansar dusorgsorg kr
äver k
ärlekdu beh
övermitt blodjag bara jagmitt stenrum fyllerbara jagkan ber
öva dig ditt moddansar du stenmandansar dukom vila handen p
å h
öftendansar du stenmandansar duk
änner du v
ärmen i br
östetdansar dus
å ska jag dansa dig minmellan ossmin r
ädsla f
ör skuldunder digett stenavtryck som aldrig f
örsvinnerbakom digsom m
åndamm p
å din ryggbortom digst
år sk
äran i nyger mig ett varv tillmen ett annatsten stendela p
å digligg som sand i ett havsten stendjupen bottnar i digrunt digfinns jagdansar du stenmandansar dukom vila handen p
å h
öftendansar du stenmandansar dus
å ska jag dansa dig min