Get Your Premium Membership

Skeppet - Lyrics by Dahlgren Eva


Lyrics
s
å n
ärablod p
å mina h
änderom gudarna finnsdom borde hj
älpanuen g
ångett barns
å ren som sn
ömin oskuldskulle aldrig d
ös
å bl
åser verkligheten infr
ån s
öderoch klyver mitt hj
ärtamitt ituenhyser hopp tillm
änniskans godhetenvet att godhet f
ödsur en m
änniskai rof
ör mitt skeppi hamnl
åt vinden v
ändal
åt mej slippav
äljam
änniska mot m
änniskaliv mot liven v
ärld i krigingen fruktanlever i mejmen jag v
ägrard
öf
ör l
ögnernajag v
ägrard
öda n
är ni tvingar mejom jag v
ägrarkan nialdrigvinnamej