Get Your Premium Membership

Sista Valsen Med Dig - Lyrics by Frida


Lyrics
(
Anders Glenmark)
Situationen
Är alldeles klar
Väskan st
år packad f
ör
En tre, fyra dar
Lite lugn, lite ro
Det kan vi beh
öva nu
Och sedan f
år vi se
Må det b
åsta ske
Solen g
år ner -- Jag vet
Snart g
år den ner -- Jag ser
En sista g
ång
Och nu, medan chansen finns
Önskar jag en sista
Vals
Precis som f
örr, med glans
Och som i trance
Du f
ör, jag f
öljer dig
Månen ler
åt paret som han ser
Vad som än sker
Slutar dansen ikv
äll
Sista valsen med dig
Oacceptabelt
Och helt oh
ållbart
Tycker du dom är v
ärdiga
Alla gr
älen vi har
En minut eller tv
å
Sen är min taxi h
är
Jag kommer sakna dig
Verkligen sakna dig
Solen g
år ner -- Jag vet
Snart g
år den ner -- Jag ser
En sista g
ång
Och nu, medan chansen finns
Önskar jag en sista
Vals
Precis som f
örr, med glans
Och som i trance
Du f
ör, jag f
öljer dig
Månen ler
åt paret som han ser
Vad som än sker
Sista valsen med dig
Det kommer att bli sv
årt
Att l
ämna allt som varit v
årt
Men n
ästa vind b
är nya fr
ön(Även du, Även jag)Även vi
Vi kan
Och finns d
är alltid f
ör varann
Vi st
år p
å tr
öskeln
Vi ler
Där uppe Månen som ber:"
Dansa mer" ...
En vals
Precis som f
örr, med glans
Och som i trance
Du f
ör, jag f
öljer dig
Månen ler
åt paret som han ser
Vad som än sker
Slutar dansen ikv
äll
Det blir sista valsen med dig
Sista valsen med dig