Get Your Premium Membership

Resan - Lyrics by Dahlgren Eva


Lyrics
en natten sista nattav s
ömnl
öshetunkenhetfyller varje porf
öds jag nui dettavirrvarrrav beslutsamhetger min ensamhetstrykai min kroppkan jagkan jag
öppna alla d
örrari mejbara andasoch njutavarhelstjag hamnarmed stolthettrotsa stormenutanf
örh
örvintern d
ördet kommer en tidtill varje m
änniskan
är ett steg ska tas
åt n
ågot h
ållmen m
örkerrunt omkringh
är st
år jag numed v
äskan packadmen med varjeandetagmot n
ästa dagf
år r
ädslanmer maktmen jagjag kanresa mej mot vindenoch st
å starkn
är en l
ängtan f
ödskan den aldrig d
öoch livettar sej v
ägar
även utan mejhellre d
åv
äljerjag