Get Your Premium Membership

Ngestaggressionsdepression - Lyrics by Doedens Tanklock


Lyrics
Ångest aggression depression
Aj, aj vad sj
älen skriker
Aj, aj vad sj
älen g
ör ont
Var är jag n
ågonstans?Läskigt och ot
äckt
Munnen full av cornflakes
Dagen är konstig
Kantad av lik
Se p
å betongen!
Den omsluter oss
Sibylla!
Sibylla!
Jag vill g
å en omv
äg hem
Tyst f
ör attans!
Ni är s
å dumma
Argh!
Mos, mos, mos
Masterchef femtiofem
Slaktmassaker i Konsum
Bl
åvit! Bl
åvit!
Aj, aj vad sj
älen g
ör ont
Göm er bakom tr
ädet!Värmeverket
Torgskr
äck
Klaustrofobisk
Jättesm
ärta
Andningssv
årighet
De serverar bara kasslerp
å matbespisningen
OS nittiotv
å