Get Your Premium Membership

Mitt Liv - Lyrics by Dahlgren Eva


Lyrics
i baktakt dansarmina tankarp
å alltf
örhala golvvarken l
ättjaeller visshetkan styra dommitt liven g
ångmitt liven brokig samlingm
änniskorhyser min kroppstrid f
ör mejrebelll
åt dej vinnamejmitt liven g
ångmitt livp
å ängar avmaskros och t
örnendansar en flickaen s
ällsam valsrunt och runt och runti cirklarmen alltidp
å v
ägn
ågonstansmitt liven g
ångmitt liv