Get Your Premium Membership

Lska Mej - Lyrics by Dahlgren Eva


Lyrics
jag m
ålar min tavlaom liveti svett och blodoch nattsvartblir himlend
är dom s
ägeratt det godabordet är bara l
ögnervar är min l
ängtanvar är min tro p
åatt det n
ågonstansfinns n
ågonsom tar mejoch mitt hj
ärtasom det är
älska mejvar s
äljer mansin ensamhetn
ågonstansjag m
ålar min tavlaom livetazurbl
åoch i djupens
änker jagk
ärlek = 2det är bara dr
ömmarmen mina dr
ömmar
är svarta som havenjag sjunkerjag sjunkerjag sjunker
älska mejmen jag s
äljer mej intef
ör v
ärmen hos n
ågonfast det finns domsom s
ägeratt det finns k
öparef
ör alltom det är santvar s
äljer man sinensamhetn
ågonstans