Get Your Premium Membership

Kysser Solen - Lyrics by Dahlgren Eva


Lyrics
Jag vet hur man kysserjag vet hur man kyssersin älskade lugnjag vet hur man kysserk
ärleken ung
Jag vet hur man älskarjag vet hur man älskarutan trod
är inget är f
örmerd
är kan min k
ärlekalltid bo
I naket ljusjag vet hur man d
öljerdet som är fulti morgonljuskan jag le
åt sp
årentiden ristati min hud
Jag vet hur man st
år uppjag vet hur man st
år uppi stormn
är allting v
änds till svartjag bara l
åtsas det är nattl
åter mej dr
ömmagryning över jordoch att jag kysersolen
Men hur g
ör dun
är du andasoch luften är f
ör tunnn
är beg
ärets onda odlarsitt hati dina vackra rumn
är bittra dofter kv
äveroch g
ör tanken tung
Himmel bl
åen g
ång var dina ögonlika bl
åhimmel gr
ådu godtyckligt m
ålartror dudet ska vara s
åSå hur g
ör du f
ör att st
å uppvet du hur man st
år uppi stormi denna l
ängsta nattd
är även gryningen är svartoch inget finns att svalkadin r
öda munom du kysser soleni denna galna stormd
är alla dj
ävlar ropar komd
är oskuld äratt alltid s
äga nej
även om godhetkysser dej