Get Your Premium Membership

Kvinnor Som Springer - Lyrics by Frida


Lyrics
(
Anders Glenmark, FRIDA)
Kvinnor som springermot vinden med vargarna
Kvinnor som hungrar efter fria liv
Hondjur med inre visionoch med stark passion
Kom nya tid
Kvinnor som springeri linje med lejonen
Kvinnor som s
öker i sin vilda sj
äl
Känn dom bejaka och vakasitt vargaland
Kom nya tid
Hon har g
ått genom slutna rum
Som b
åde blind och stum
En pl
ågad m
änniska
Hon var f
ången i egen bur
Som ett f
örvildat djur
En pl
ågad m
änniska
Hon f
örkastar en stulen tid
Fylid av sm
ärta fr
ån djupa s
år
Dom s
åren har gjort henne stark
En fri varg
Kvinnor som springermot vinden med vargarna
Kvinnor som hungrar efter fria liv
Hondjur med inre visionoch med stark passion
Kom nya tid
Kvinnor som springer
I linje med lejonen
Kvinnor som s
öker i sin vilda sj
äl
Känn dom bejaka och vakasitt vargaland
Kom nya tid
Leve hon som t
örs leva fritt
I helt nytt liv till sist
Leve den m
änniskan
Leve mod och beslutsamhet
Och hennes ärbarhet
Leve den m
änniskan
Leve hon som i kraft och ro
Skapar framtidstro åt sig sj
älv
Långt fr
ån det r
ädda hon var
Den hon var
Kvinnor som springer . . .