Kaybolan Yillar - Lyrics by Aksu Sezen


Lyrics
Dön
üþü yok beraberce karar verdik ayr
ýlmaya Al
ýþmal
ý arkada
þça yollar
ý ay
ýrmayasimdi art
ýk g
özya
þlar
ý gereksiz akmamal
ý Al
ýþmal
ý kendi yaram
Iz
I kendimiz sarmaya simdi art
ýk kelimeler yetersiz anlam
I yok Yitirmi
þiz an
ýlarla beraber faydas
ý yok Gel bunlar
ý b
ýrakal
ým art
ýk bitarafa
Ger
çe
ði g
örmeliyiz dostum ba
þka çaresi yok simdi bana kaybolan y
ýllar
ým
ý verselersimdi bana seninle bir öm
ür vaadetselersimdi bana yeniden ister misin deseler Tek bir s
öz bile s
öylemeye hakk
ým yok