Get Your Premium Membership

Jag R Gud - Lyrics by Dahlgren Eva


Lyrics
Var enda liten gr
å stenb
är en evighetvar enda liten blomma
äger v
ärdighetvarje sj
äl
är en deljag ärjag är gudjag ärjag är guds
äg mej vem är dui varje ljummet sommar regnfaller du och jagi varje vindav skummande havleker du och jagvarje sj
äl
är en deljag ärjag är gudjag ärjag är guds
äg mig vem är duvem är duen vilsen m
änniskas l
ögnvem är duen vilsen m
änniskas dr
ömen evighets l
ång dr
ömk
änn v
ärmen n
är jag andasoch i kyssen p
å din munk
änn vidden i ditt hj
ärtad
är f
år hela v
ärlden rumvarje sj
äl
är en gudjag är gud