Get Your Premium Membership

Gunga Mig - Lyrics by Dahlgren Eva


Lyrics
Älskade tro mejjorden är rundallting kan h
ändaom du blundar en stundvakna upp och allting ärbak och fram och upp och nerhm..vem vet
Älskade tro mejav allting jag l
ärtett enda att minnasresten ingenting v
ärtena dagen i himmelenn
ästa dag i skuggan av denlivet gungar mejframoch tillbaksframoch tillbaksupp p
å ett dunvitt molnner i svarta h
ålgungar mejframoch tillbaksfram och tillbaks
älskade f
ölj med mejfinn din rytm med mejgunga mej
Älskade tro mejlivet är som en hissdet enda som skr
ämmer
är om den st
år stillen v
åning upp mot framtidenn
ästa sekund ner i k
ällarenlivet gungar mejgungar mejframoch tillbaksframoch tillbaksupp p
å ett dunvitt molnoch ner i svarta h
ålgungar mejframoch tillbaksfram och tillbaks
älskade f
ölj med mejfinn din rytm med dejkom gunga mej