Get Your Premium Membership

Guldlock - Lyrics by Dahlgren Eva


Lyrics
Kom guldlock med ögon bl
åkom nu f
ör jag l
ängtar s
åkom numed din evighetsom det enda svar jag vet
Kom stj
ärn
öga ge mej tr
östsom v
årv
ärme i mitt br
östkom liten till v
ärld s
å stordu min himmeljag din jords
å m
ånga mil som jag f
ärdatsoch s
öktn
åntingn
åntingn
åntingjag funnit k
ärlek lycka och lugnmen i meji meji mej finns änd
å tomma rum
Kom vildvind med rosenkinden kort stund var bara mins
å lovar jaginnan du beratt ge dig frid
Kom du som ser v
ärlden nysom aldrig sett dagen gryl
åt all sk
önhet p
å min jordp
å nytt f
ödasmed dina ord