Get Your Premium Membership

Glad Och Lycklig - Lyrics by Dahlgren Eva


Lyrics
Klockan i Mariasl
år h
ål i nattenjag är vakenneonoranga himlenskuggar fultoch naket
Tr
ötta m
änniskors stegmot varmot vemnog ingenensamhet som dogn
är v
ärlden valde tingen
Allt jag vet
är att jag är lycklig
Ut i vida v
ärldenliten flicka f
ärdasingen lyckaallt hon ser
är m
änniskornas hj
ärtansakta ruttna
Roten till det ondafr
ågan är s
å storsom svarenliten flicka troratt varje enskild m
änniskahar dom
Allt jag vet
är att jag är lycklig
Du s
ägerser du inte ondskanjag s
ägervisst ser jag denmen jag kan v
älja att kv
ävaseller leva med den
Hemma i min s
ängn
är jag blundarkan jag riktigt sk
ämmasf
ör att lyckan
är s
å enkelvilar i min famns
å varm
Allt jag vet
är att jag är lycklig
Glad och lycklig