Get Your Premium Membership

Fromme Mannen - Lyrics by Dahlgren Eva


Lyrics
den fromme mannengod f
ör guldden fromme mannenhar sitt hj
ärtai sin penningpungden fromme mannenleker gud med vilsnai stormig h
östhan s
öker skyddi gelikars hamnoch v
ärldenr
år sig sj
älvi regnetden fromme mannenmed sitt k
önsom bara anv
ändstill avgudab
önjag blir horai hansl
ängtans blickhan piskar syndenur sej sj
älvmot din sjuka kroppmen tidenhar sin g
ångp
å jordenlille manjag dansar mej tr
öttoch somnar s
å s
öttn
är nuet till slut
övertar mejlille mandu badar i skr
äckoch str
äcker din handmen himlenkommer aldrigtill dejhan är f
örs
äljarei d
ödhan s
äljer blomsterb
äddtill m
änniskori n
ödhan lever avovisshetenm
å han frysamitt i h
ärlighetenmedan himlenm
ålar ljusp
å jordenen vinden virvlande vindfinner sin rod
är m
änniskornafinner sinett landdetta m
änniskolandlever sitt livf
ör himlenkommr aldrig hitett ljusett brinnande ljusfinner sin platsd
är m
änniskornafinner sinett landdetta m
änniskolandfinner sitt livf
ör himlenkommer aldrighit