Get Your Premium Membership

Friheten - Lyrics by Dahlgren Eva


Lyrics
allt är till f
ör mejallt är till f
ör mejfri manfri manfri man v
äljer alltidmellan goda tingfri mank
öper ingenfri mans
äljer ingentingv
ågar alltingliv som d
ödhoppets broderbroder i n
ödfri manfri manallt är till f
ör mejh
är i mina rumblir styrkaen ensamheth
är i mina rumblir ensamen fattig m
änniskah
är i mina ruml
ängtar mitt hj
ärtaefter ett annatjag har ingenjag har ingenjag ser en stj
ärnaom den fallerf
ör mejska jag önskadejom du fallerska jag brinnaf
ör sejom du ...jag f
ör dejjag har ingenjag har ingensom ser attjag ljuger mej tr
öttjag är...jag är...jag har ingenen fri man v
äljer aldrigpengar och gulden fri manv
äljer k
ärlekhan är alltid ungen fri man
är en stegesom vi kan kl
ättra p
åhan g
år rak i ryggenvarth
än han g
årfri mandet är en fri man