Get Your Premium Membership

Ensam - Lyrics by Dahlgren Eva


Lyrics
Sitter och l
äser vid ett bord f
ör tv
å
Och ser ut som om jag v
äntar
Ler igenom folk s
å ober
örd
Fäster blicken p
å en husv
ägg utanf
ör
Nån som fr
ågar
Är det ledigt
Ja jag ska just g
å
Dom kommer nog inte
Dom jag v
äntar p
å
Dom är n
ån annanstans
Dom är n
ån annanstans
Dom kommer nog
Men är n
ån annanstans
Ensam p
å stans caf
éer
Ensam är det ingen som ser det
Alla ignorerar den ensamma m
änniskan
För ensam är ensamhet
En skam
Fredagkv
äll dricker f
ör tv
å framf
ör TV:n
Oh vad trevligt
Läser annonser i DN
Om prinsar med pengar
Som är unga f
ör evigt
Förs
öker ragga ett straff
På ett av innediskoteken
Han s
äger vilken tur
Dej har jag s
ätt p
å TV
Skyndar hem
Förlorat minst femhundra sp
änn
Ensam fredag till fredag
Skriker ensam men det är ingen
Som h
ör mej
Jag öppnar mitt f
önster
Hoppar och sl
år mej
Till vilken nytta
Det var ingen som s
åg mej
Det ringer p
å d
örren
Vem kan det va
Jehovas vittne
Åh vad kul vi ska ha
Ge mej n
ån annan
Ge mej n
ån annan nu
Vem som helst
Men helst n
ån annan
Ensam fredag till fredag
Ensam är det ingen som ser det
Jag är en sak bland saker i l
ägenheten
Ensam bland andra ensamma i sj
älen
Ensam bland alla ensamma m
änniskor
Ensam inget hopp ingen ro
Ensam åh denna tystnad som kv
äver mej
Ensam finns ingen som älskar
Ensam jag kramar min kudde
Ensam
Å gud å gud
Vilken skam