Get Your Premium Membership

Dunkla Skyar - Lyrics by Dahlgren Eva


Lyrics
Jag anklagar herrarnade utvalda narrarnakomst
å vid min sidajag anklagar springarnadom som v
änder med vindarnakomst
å vid min sidal
änge sedan gl
ömdaf
ödda igenflamma mot dunkla skyarland av or
örd jordbrutet ordf
örlorad trof
örljugen är stolthetenjag anklagar skrivarnasanningsvridarnakomst
å vid min sidajag anklagar m
änniskornade skyggande massornakomst
å vid min sidal
änge sedan gl
ömdaf
ödda igenflamma mot dunkla skyarland av or
örd jordbrutet ordf
örlorad trof
örljugen är stoltheten