Get Your Premium Membership

Du Som Lskar - Lyrics by Dahlgren Eva


Lyrics
du som älskardu som kandu som kan älskaf
örl
åt migf
örl
åts
ådan var jags
å tung av tomhetrunt mig var min hudvallgrav och murmot all n
ärhettunn s
å tunnsom tyll mot stormeni mig var min sj
äldimtunnoch tr
ängd mot min ytadu som älskardu som kandu som kan älskaf
örl
åt migf
örl
åtsvag s
å veks
å fegt b
öjd var ryggenta migs
å sa jag till livetoch g
ör vad du villjag var intetdu som älskardu som kandu som kan älskaf
örl
åt migf
örl
åt