Get Your Premium Membership

Du - Lyrics by Dahlgren Eva


Lyrics
Du, vi gr
åter nu
Men det är mer,mer än femtio år f
örsent
Du, det finns dom som f
örst
år nu
Men vad hj
älper detn
är du inte f
år vara med
Du, jag vill öppna tidens portar
Jag vill tr
östa och h
ålla dej i hand
Du, jag f
örst
åratt du k
änner dej vilsen
Vi s
ökte v
änners
å att v
ärmen f
örsvann
Jag, jag har varit feg min v
än
Sagt ok och sen gr
åtit inom mej
Men du, det g
ör ontatt vakna upp min v
än
Gå mot str
ömmenmed k
änslan attkanske g
öra fel
Men du, det är mitt livjag m
åste leva
Men det är sv
årt att vetavad man vill
Du, du fick inte ensdet du vill ha
Vi sa nej,att vi aldrig kan l
ära av varann
Du, du har gjort mej stark
Jag är frifr
ån all l
ängtan efter makt
För jag vetatt jag kan st
å f
ör det jag g
ör
Det g
ör mej ingetatt bli l
ämnad utanf
ör
Du, jag vill ge dejallt det vackra
För du har hj
älpt mejen l
ång, l
ång bit p
å v
äg
Du, om vi blir flersom v
ågade lyssna
Skulle v
åra framsteg st
ödjasp
å r
ätt vingliga ben
Alla vandrar runt som i ett hjul
Man m
åste vara starkf
ör att bryta sej ur
Alla vandrar runt som i ett hjul
Jag vet att jag kan klara det nu