Get Your Premium Membership

Buachaill On Eirne (Boy From Ireland) - Lyrics by Clannad


Lyrics

Buachaill o/n E/ireann Me/'s bhéag/fainn fé/in caili/n deas o/g,
Ni/ iarrfainn bo/ spreidh/ le/ithe ta/ me/ fe/in saibhir go leor,
's liom Corcaigh 'a/ mhe/ad e/ dha/ thaobh an ghleanna 's Tir Eoghain,
's mura n-athrai/ me/ be/asa 's me/ 'n t-oidhr' ar Chontae Mhaig' Eo.

Buachaileacht bo/, mo Leo, nar chleacht mise riamh,
Ach ag imirt 's ag 'ol le ho/gmhna/ deasa o/n sliabh,
Ma/ chaill me/ mo sto/r ni/ mo/ide' gur chaill me/ mo chiall,
Is ni/ mo/ liom do pho/g na/ 'n bhro/g 'ta/im a chaitheamh le bliain.

A chuisle 's a sto/r na/ po/s an sean duine liath,
Ach po/s an fear o/g, mo Leo, mura maire se/ ach bliain,
No/ beidh tu/ go fo/ill gan ua (ogha) no/ mac os do chionn,
A shilfeadh aon deoir ort tra/thno/na no/ 'r maidin go trom.